1852

SAI GON NAM DINH GENERAL BRAND

Sai Gon – Nam Dinh General Hospital is a Grade III private hospital (according to regulations of the Ministry of Health), a medical examination and treatment facility directly under the Department of Health of Southern province, established under Decree No. 69/2008. /ND – CP dated May 30, 2008 on socialization policy for activities in the fields of education, vocational training, health, culture, sport, environment. On October 21, 2008, Saigon – Nam Dinh General Hospital was approved by the Minister of Health for the scope of professional activities in the form of a general hospital organization and granted a Certificate of eligibility for private practice. No. 29/GCNDKHN – Y. On December 30, 2013, Sai Gon – Nam Dinh General Hospital was granted the License for medical examination and treatment by the Minister of Health No. 94/BYT – GPHD

Functions and duties of Saigon – Nam Dinh General Hospital include:

– Emergency – Medical examination – Treatment.

– Scientific research on medicine.

– Staff training

– Direct the lower level on technical expertise (if assigned by the Department of Health).

– Disease prevention and control.

– Medical economic management.

– International cooperation.

– Perform other duties as prescribed by the Ministry of Health

With a team of professors, doctors, masters, doctors and nurses with high professional qualifications, well-trained, with many years of experience in the profession, combined with modern machinery and equipment system. modern, high-tech application in medical examination, treatment and early cancer diagnosis. Therefore, customers can rest assured when choosing Saigon – Nam Dinh General Hospital as the ideal destination to take care of and protect the health of themselves and their families.

Vision and mission of Saigon Nam Dinh General Hospital:

– Vision:

As one of the leading medical science facilities in Nam Dinh province, ensuring investment in building facilities and high-tech equipment with the best quality and efficiency. In particular, is a pioneering private medical unit with a team of experienced professors, doctors, doctors, and medical staff who directly consult and participate in professional activities at the center.

– Mission:

Becoming one of the leading units in the province with the goal of controlling early detection, accurate diagnosis, effective treatment and care, as well as consulting health protection knowledge for people in Nam Dinh and neighboring provinces. close.

Commitment to service quality

Sai Gon Nam Dinh General Hospital  is committed to providing high quality services and always tries to create the most comfortable space with a warm welcome, and a professional medical examination and treatment process. Professional ethics of medical staff and satisfaction of service users are also our top concerns.

Vì sao chọn chúng tôi?

TỪ THIỆN SÀI GÒN NAM ĐỊNH

Ngoài sự nghiệp cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nam Định còn tạo được điểm sáng trong hành trình của mình bằng những hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nam Định luôn sẵn sàng tổ chức hoặc kết nối với các tổ chức, đoàn thể nhằm tạo điều kiện cho những người có số phận kém may mắn được hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau: Phẫu thuật dị tật từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa; tặng quà cho các cựu chiến binh, bậc lão thành cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô; tham gia bảo trợ y tế cho các sự kiện lớn trong cộng đồng…

Tất cả các hoạt động đó đều nhằm chia sẻ và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, yêu thương con người, vì một ngày mai tươi sáng hơn.

Xem thêm

Thư viện ảnh