Thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng vắc xin