Khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 6000 cán bộ, công nhân tại công ty TNHH Youngone Nam Định