ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - NAM ĐỊNH LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  20/05/2020          131

Ngày 18/05/2020, tại hội trường tầng 6 nhà A, Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nam Định tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

            Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nam Định đã xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên; tổ chức học tập và triển khai các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII; triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…

            Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Cơ sở vật chất trang thiết bị  không ngừng được củng cố, nâng cao; tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh ngày càng được nâng cao; triển khai tốt mô hình cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, bệnh viện vệ sinh. Trong thời gian qua, Bệnh viện đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức phân luồng, sàng lọc, khám cách ly. Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19.

            Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 01 đảng viên mới.

            Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy tính dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Ban Chấp hành Chi Bộ Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nam Định  khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025                       

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi Bộ Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Sài Gòn – Nam Định  khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 01 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết.

Kim Anh

 

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục