Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định tiếp đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế